Voetgangerszone : OPROEP VOOR EEN EFFECTENSTUDIE

PERSBERICHT

Voetgangerszone van Brussel-centrum

Openbaar onderzoek en overlegcommissie van woensdag 14 oktober

OPROEP VOOR EEN EFFECTENSTUDIE

In verband met de voetgangerszone, zal de overlegcommissie van de stad Brussel doorgaan op 14 oktober in het theater van de ‘Grand Casino Brussels Viage’, Anspachlaan 30. De zaal, waar gewoonlijk de vergaderingen plaatshebben, is te klein om het grote aantal personen te ontvangen die wensen gehoord te worden.

Onder de gekende berichten zijn er velen die, wijk per wijk, getuigen van de impact en de hinder die rond de voetgangerszone en de miniring ondervonden wordt sinds eind juni. Velen pleiten voor een echte wetenschappelijke en objectieve effectenstudie, die rekening houdt met de realiteit van de omliggende wijken, inbegrepen de sociale en commerciële realiteit.

Trouwens, de petitie ‘Geen ondoordachte voetgangerszone, ja voor een leefbaar stadscentrum’, heeft meer dan 5000 handtekeningen opgeleverd (4.719 via internet en 900 op papier).

Het Platform Pentagone vraagt de herziening van het circulatieplan en van het voetgangersplan, en vraagt ook een effectenstudie die het gehele programma van het College van Burgemeester en Schepenen omvat, en dit zonder uitvluchten te zoeken.

Image3 Continue reading →

AccueildefdefdefOp 1 december 2014, gaf het college van Brussel-stad groen licht om kandidaturen in te dienen voor het bouwen van 4 nieuwe ondergrondse parkings binnen de vijfhoek. Als burgers verzetten wij ons tegen dit project waar nooit om gevraagd hebben en waarin onze mening systematisch genegeerd wordt. Hoe meer de mensen over dit project te weten komen, hoe meer het protest aanzwelt. Deze site heeft dan ook tot doel alle informatie te verzamelen voor geïnteresseerde bewoners en handelaars.

Participatie op zijn Brussels: ‘Vous pouvez aller crier ailleurs’

Een verslag van Raf Custers van de informatie-avond over de centrale lanen op 22 januari. Hieronder een paar citaten:

De stad weigert uit te leggen hoe de heraanleg van de centrale lanen samenhangt met twee andere projecten met grote impact, het bouwen van vier ondergrondse parkings binnen de Brusselse Vijfhoek, èn het omleggen van het verkeer via een miniring in het stadscentrum. Bij de aanwezigen wekte deze aanpak alleen maar ergernis. Burgemeester Yvan Mayeur zat in de zaal op de eerste rij. Hij zei niets.

 

De Brusselse gemeenteraad heeft beslist dat de voetgangerszone, de vier parkings en de miniring er komen. De Brusselaars hebben daar niets meer aan te zeggen. In april 2014 zei burgemeester Yvan Mayeur (PS) het zo : ‘dit project komt er. U hebt een andere opinie, maar hierover wordt niet gediscussieerd’ (uit een nota van Comité ter verdediging van de bewoners van Brussel-Centrum).

 

Buiten de zaal werken de wijkcomités hard voort. Er gaat nu informatie in alle richtingen. Zopas kwam er weer een nieuwe website bij http://www.plateforme-no4parkings.be En het verzet zwelt aan. Dat verzet richt zich ook tegen de farce van de participatie zoals het Brussels gemeentebestuur die ziet.

Een farce ja. Toen iedereen uit de zaal moest, riep de moderatrice nog in haar microfoon: Vous pouvez aller crier ailleurs / Ga nu maar ergens anders schreeuwen. Inspraak, op zijn Brussels. Maar wie trekt straks aan het langste eind?