Author Archives: Platform Pentagone (NL)

Voetgangerszone : OPROEP VOOR EEN EFFECTENSTUDIE

PERSBERICHT

Voetgangerszone van Brussel-centrum

Openbaar onderzoek en overlegcommissie van woensdag 14 oktober

OPROEP VOOR EEN EFFECTENSTUDIE

In verband met de voetgangerszone, zal de overlegcommissie van de stad Brussel doorgaan op 14 oktober in het theater van de ‘Grand Casino Brussels Viage’, Anspachlaan 30. De zaal, waar gewoonlijk de vergaderingen plaatshebben, is te klein om het grote aantal personen te ontvangen die wensen gehoord te worden.

Onder de gekende berichten zijn er velen die, wijk per wijk, getuigen van de impact en de hinder die rond de voetgangerszone en de miniring ondervonden wordt sinds eind juni. Velen pleiten voor een echte wetenschappelijke en objectieve effectenstudie, die rekening houdt met de realiteit van de omliggende wijken, inbegrepen de sociale en commerciële realiteit.

Trouwens, de petitie ‘Geen ondoordachte voetgangerszone, ja voor een leefbaar stadscentrum’, heeft meer dan 5000 handtekeningen opgeleverd (4.719 via internet en 900 op papier).

Het Platform Pentagone vraagt de herziening van het circulatieplan en van het voetgangersplan, en vraagt ook een effectenstudie die het gehele programma van het College van Burgemeester en Schepenen omvat, en dit zonder uitvluchten te zoeken.

Image3 Continue reading →

AccueildefdefdefOp 1 december 2014, gaf het college van Brussel-stad groen licht om kandidaturen in te dienen voor het bouwen van 4 nieuwe ondergrondse parkings binnen de vijfhoek. Als burgers verzetten wij ons tegen dit project waar nooit om gevraagd hebben en waarin onze mening systematisch genegeerd wordt. Hoe meer de mensen over dit project te weten komen, hoe meer het protest aanzwelt. Deze site heeft dan ook tot doel alle informatie te verzamelen voor geïnteresseerde bewoners en handelaars.

Bezoek de gemeenteraad

Maandag 9 maart, 16h, Stadhuis Brussel

De bestekken voor de parkings werden van hogerhand teruggestuurd naar de gemeenteraad. Tijd om nog eens onze stem te laten horen dat we het nog steeds niet eens zijn met de beslissing om vier nieuwe parkings te bouwen in het hypercentrum van Brussel.

No Parking IJzer