Geschiedenis IJzer

2-26_Pont_du_Rivage_et_pont_L_opold_-_AVB__M2010A

De oude brug, waar nu het IJzerplein is

IJzerplein

Dit plein was vroeger niet meer dan een uitloper van de Antwerpsesteenweg die eindigde op de brug die hier het oude kanaal van Willebroek overstak. In 1910 verliest die brug en omliggende waterwegen alle nut wanneer een groot zeekanaal wordt aangelegd in het verlengde van het kanaal van Charleroi (het huidige kanaal). Alles wordt drooggelegd en genivelleerd. Het nieuwe plein krijgt oorspronkelijk de naam ‘Maritiemplein’, maar wordt in 1919 omgedoopt to het IJzerplein ter nagedachtenis van de lange veldslagen in de Eerste Wereldoorlog.

De Kaaien

In de jaren 1550 wordt er besloten het kanaal van Brussel naar Willebroek te graven om zo Mechelen te ontwijken en de bijbehorende taksen niet te meoten betalen. Dit was daarvoor wel het geval voor alle handelaars die via de Zenne naar Brussel voeren.

Vanaf de 18e eeuw wordt Brussel ook toegankelijk voor zeevaartuigen dankzij een verlenging van het kanaal tot aan de Rupel, die in de Zenne uitmondt en zo Brussel verbindt met de zeehaven van Antwerpen.

De binnenhaven van Brussel, rond het Sint-Kathelijnebekken, was een belangrijk distributiepunt tot in de 20e eeuw, wanneer de de bekkens gevuld werden. Ze zijn echter nog steeds te herkennen aan de straatnamen: handelskaai, brandhoutkaai, hooikaai, …

De handelskaai die vandaag onder de schaduw van grote bomen ligt, werd samen met het ‘Grote Bekken’ aangelegd in 1911. Gedurende de hele 19e eeuw blijft dit bekken een echte binnenhaven voor Brussel. Het kon wel 150 boten ontvangen. In de 20e eeuw wordt ook dit dok gedempt, wanneer de nieuwe haven in het verlengde van het zeekanaal wordt aangelegd.