FAQ Rouppe

Een ondergrondse parking voor het Rouppeplein betekent:

  • De omvorming van de Stalingradlaan tot de belangrijkste as voor alle verkeer dat van het zuiden de vijfhoek inrijdt. ;
  • Het aanleggen van een ingang op de Stalingradlaan, waardoor een heel deel van de centrale berm zal moeten heraangeld worden (verdwijnen), vanaf de Vanderweydenstraat.
  • De Philippe de Champagnestraat wordt omgevormd tot transitas richting Lemonie, die met het nieuwe verkeersplan de belangrijkste noord-zuidverbinding doorheen de vijfhoek wordt
  • De zuidstraat waar de uitgang van de parking zicht bevindt, wordt een eenrichtingsstraat richting de nieuwe miniring.
  • Een ondergrondse parking aanleggen in moerasgebied, wat heel wat technische kunstgrepen zal vragen
  • Minstens 2 jaar lang werken

Sens-640x626