Tag Archives: 4parkings

Participatie op zijn Brussels: ‘Vous pouvez aller crier ailleurs’

Een verslag van Raf Custers van de informatie-avond over de centrale lanen op 22 januari. Hieronder een paar citaten:

De stad weigert uit te leggen hoe de heraanleg van de centrale lanen samenhangt met twee andere projecten met grote impact, het bouwen van vier ondergrondse parkings binnen de Brusselse Vijfhoek, èn het omleggen van het verkeer via een miniring in het stadscentrum. Bij de aanwezigen wekte deze aanpak alleen maar ergernis. Burgemeester Yvan Mayeur zat in de zaal op de eerste rij. Hij zei niets.

 

De Brusselse gemeenteraad heeft beslist dat de voetgangerszone, de vier parkings en de miniring er komen. De Brusselaars hebben daar niets meer aan te zeggen. In april 2014 zei burgemeester Yvan Mayeur (PS) het zo : ‘dit project komt er. U hebt een andere opinie, maar hierover wordt niet gediscussieerd’ (uit een nota van Comité ter verdediging van de bewoners van Brussel-Centrum).

 

Buiten de zaal werken de wijkcomités hard voort. Er gaat nu informatie in alle richtingen. Zopas kwam er weer een nieuwe website bij http://www.plateforme-no4parkings.be En het verzet zwelt aan. Dat verzet richt zich ook tegen de farce van de participatie zoals het Brussels gemeentebestuur die ziet.

Een farce ja. Toen iedereen uit de zaal moest, riep de moderatrice nog in haar microfoon: Vous pouvez aller crier ailleurs / Ga nu maar ergens anders schreeuwen. Inspraak, op zijn Brussels. Maar wie trekt straks aan het langste eind?

De Wereld Morgen: ‘Brusselaars in verzet tegen mobiliteitsplan’

Enkel citaten uit de reportage van Helenka Spanjer op De Wereld Morgen:

Tine Declerck: “We zitten allemaal in dezelfde shit, heel het centrum wordt overrompeld met een beslissing die iedereen aangaat.”

 

“We hebben bijvoorbeeld nog steeds geen cijfers gezien die bewijzen waarom dit specifieke mobiliteitsplan de beste oplossing is en die verklaren waarom de nieuwe parkings nodig zijn. Er zijn genoeg parkings in de stad, maar die worden slecht ingezet. Hoe komt dat? En gaat daar iets aan gebeuren?”

 

“Het gaat hier om een politieke keuze in plaats van een keuze voor betere luchtkwaliteit of een betere levenskwaliteit in de Vijfhoek”, aldus Vandenbroele. “Het stadsbestuur wil het centrum bereikbaar houden voor de auto, in plaats van auto’s uit de stad weren.”

Brusselnieuws: ‘Nieuwe parkings goed voor duizend extra plaatsen in Vijfhoek’

Op Brusselnieuws legt Michel Hubert de vinger op de wonde:

“De Stad geeft de boodschap: kom maar met de auto naar het centrum. Het verkeer en de opstoppingen zullen dus nog toenemen. Brussel hanteert zo de logica van de jaren 1960, toen voetgangerszones vooral bereikbaar moesten zijn met de auto. Die visie gaat uit van de complete scheiding van verplaatsingsmiddelen, terwijl we vandaag eerder denken in termen van gedeelde ruimte en de combinatie van vervoersmiddelen.”

 

“Brussel torst een zware erfenis uit het verleden. De stad telt al heel wat parkeergarages in het hypercentrum en dat is een handicap. Daardoor kan De Brouckère bijvoorbeeld niet helemaal autovrij worden. Brussel zou beter de bestaande parkings binnen de Vijfhoek afbouwen. Parkeergarages moeten minstens langs de Kleine Ring liggen, of beter nog bij knooppunten van het openbaar vervoer verder van het centrum. Studies wijzen uit dat veel mensen niet zullen overstappen op het openbaar vervoer zolang ze zeker zijn van een parkeerplaats op hun bestemming.”

FAQ

FAQ

 1. Waar bevinden de nieuw geplande parkings zich?
 2. Waarom wil men die parkings bouwen?
 3. Hoeveel publieke parkeerplaatsen zijn er nu in de vijfhoek?
 4. Hoe ver staat de procedure?
 5. Wat zijn de afspraken tussen Brussel-Stad en toekomstige uitbaters van de parkings?
 6. Hoe lang zullen de werken duren?
 7. Wat zullen de werken voor het wijkleven betekenen?
 8. Zullen de bomen die verschillende pleinen sieren bewaard worden?
 9. Welke cijfers geeft de stad Brussel om de noodzaak van deze nieuwe parkings te bewijzen?
 10. Heeft de stad Brussel cijfers over de impact van de “miniring” op het leefmilieu, bv. fijn stof?
 11. Wat kan ik doen om mij tegen dit project te verzetten?
 12. Wilt u noch verder gaan in uw engagement?Waar bevinden de nieuw geplande parkings zich?(boven)

 1. Het Vossenplein
 2. Het Rouppeplein
 3. De Nieuwe Graanmarkt
 4. ‘IJzer’ (dwz: vanaf IJzer tot aan Bronks)Waarom wil men die parkings bouwen?(boven)

De stad Brussel wil nieuwe parkings bouwen om naar de parkeerplaatsen te compenseren die door de nieuwe voetgangerszone verloren gaan. Die 4 nieuwe parkings zouden samen echter goed zijn voor 1.600 parkeerplaatsen: een pak meer dan er nu tussen De Brouckère en Anneesens zijn.

Wij zien hier dan ook vooral een middel in om auto’s te blijven aantrekken naar het hypercentrum van Brussel, vanuit een visie die de auto centraal stelt in heer stadsplanning.Hoeveel publieke parkeerplaatsen zijn er nu in de vijfhoek? (boven)

Momenteel zijn er bijna 19.000 parkeerplaatsen, verdeeld over 34 parkings. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt slechts 60%.

Daarnaast zijn er ook nog de vele parkeerplaatsen van bedrijven en administraties die overdag bezet zijn, maar ‘s avonds en tijdens week-ends vrij zijn. Deze zouden door een overeenkomst met de stad Brussel buiten de klassieke werkuren kunnen opgesteld worden voor het publiek. Hierdoor zouden er 35.000 vrije parkeerplaatsen zijn in de vijfhoek.Hoe ver staat de procedure? (boven)

De procedure werd officieel goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 december 2014. De stad wach nu op kandidaturen voor het bouwen van de nieuwe parkings, vervolgens zal ze offertes opvragen. Na analyse van deze offertes zal ze een beslissing nemen en de bouw ten laatste tegen 31 augustus 2015 toewijzen (of niet).Wat zijn de afspraken tussen Brussel-stad en toekomstige uitbaters van de parkings? (boven)

Er is voorzien dat de kosten van de bouw van de parkings volledig door de privé betaald zullen worden. In ruil wordt deze dan eigenaar van de de ondergrond voor 35 jaar. Daarnaast is ze dan ook verantwoordelijk voor de heraanleg van het plein “en omgeving”.

Daarnaast zullen de parkeertarieven tijdens week-ends wel gesubsidieerd worden, dus er zal sowieso geld van de stad naar de privé gaan. Bovendien hebben we met het nieuwe voetbalstadion al gezien wat het betekent als er “geen cent overheidsgeld” in geïnvesteerd zal worden (727.000 euro).Hoe lang zullen de werken duren? (boven)

De stad en schepen voor mobiliteit geven hierop variabele antwoorden… Gaande van 12 maanden, over 18 maanden tot 2 jaar. Een ambitieuze doelstelling gezien de omvang van de werken. De geschiedenis leert ons ook dat er tussen planning en oplevering in Brussel wel eens durft uit te lopen. Wij vrezen dus dat we vertrokken zijn voor meerdere jaren.

Het bestek stelt  een boete in voor €2000 per dag dat er langer dan 30 maanden na de publicatie van de aanbesteding. Deze boete is echter geplaffoneerd op 250 dagen en dus €500.000, of die periode nu met één dag of meerdere jaren wordt overschreden.Wat zullen de werken voor het wijkleven betekenen? (boven)

Volgens de schepen van mobiliteit is het perfect mogelijk om met nieuwe technieken slechts “een kleine put” te maken waardoor de wijk geen last ondervindt.

Een ingenieur die wij hierover aanspraken zegt: “De impact zal meer dan enkel de zone van de parking betreffen. Het af-en-aan rijden van duizenden kubieke meters aarde en het aanleveren van honderden kubieke meters beton zal zijn tol eide. De wijk zal verschillende maanden volledig geblokkeerd zijn.”Zullen de bomen die verschillende pleinen sieren bewaard worden? (boven)

Het bestek stelt laconiek dat “het nodig is” om de bomen op het plein te bewaren. De intentie is er dus zeker, maar er is geen garantie dat dit ook effectief zal gebeuren.

Jammer genoeg zijn er voorbeelden genoeg die aantonen dat zelfs als de bomen bewaard werden tijdens de werken, de wortels beschadigd werden en men alsnog gekapt moesten worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de bomen op de Louizalaan die 5 jaar na de heraanleg door de MIVB gekapt moesten worden?

Een stedenbouwkundige-architect sprak klare taal op de ontmoeting van 9/12/2014 van de schepen van mobiliteit met bewoners: de bewoners laten geloven dat er een ondergrondse parking zou gebouwd kunnen worden op de Nieuwe Graanmarkt zonder op termijn hun doodvonnis te tekenen is niet minder dan een leugen.Welke cijfers geeft de stad Brussel om de noodzaak van deze nieuwe parkings te bewijzen? (boven)

Tot op heden heeft de stad geen cijfers gepresenteerd aan de bewoners of de verenigingen die dit meermaals gevraagd hebben.Heeft de stad Brussel cijfers over de impact van de “miniring” op het leefmilieu, bv. fijn stof? (boven)

Ook hier heeft de stad voorlopig geen cijfers gepresenteerd aan de bewoners of de verenigingen die dit meermaals gevraagd hebbenWat kan ik doen om mij tegen dit project te verzetten? (boven)

Het proces staat nog helemaal aan het begin, wat ons de kans geeft ons te organiseren. De stad Brussel heeft hier (begrijpelijk) weinig over gecommuniceerd. Behalve over het Vossenplein zijn dan ook weinig bewoners op de hoogte over de nieuwe parkings.

Het eerste dat moet gebeuren is dus dat de mensen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden:

   • Een affiche aan je raam hangen
   • Met buren en handelaars praten over de werken, de risico’s, de gevolgen voor handelaars, …
   • Een wijkcomité opstarten of je bij een bestaand comité aansluiten.
   • Deze site delen met andere mensen, via sociale netwerken of op allerlei andere mogelijke manieren.Wilt u noch verder gaan in uw engagement? (boven)

Sluit u aan bij Platform Pentagone. Er zijn verschillende werkgroepen waarin burgers en verenigingen betrokken worden volgens hun vaardigheden en energie.

Voor vragen en info: info@platformpentagone.be